"Portada del llibre La Rosa de Alejandria de Vazquez Moltalvan""

La rosa de Alejandria. MANUEL VAZQUEZ MONTALBAN. Planeta 1984. ( Serie Pêpe Carvalho) …. Terminaba el bigotudo dueño-maitre-cocinero en un gorro de cocina blanco, lo que le otorgaba ...

Posted on March 22nd, 2013, in Gastroliteratura
"Portada del llibre Societat Limitada de Ferran Torrent"

Societat limitada. FERRAN TORRENT Columna…2010 … Dies desprès, Rafi presentà Franziska a Juan Lloris. No fon una trobada casual. Rafi havia parlat amb la polonesa i ella no ...

Posted on March 22nd, 2013, in Gastroliteratura
Professional Photo Printing